Selvstendig næringsdrivende - pass ekstra godt på!

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Selvstendig næringsdrivende – pass ekstra godt på!

juni 5, 2012  |  Forsikring
Som selvstendig næringsdrivende er man ikke medlem av Folketrygden slik man er som ansatt i et selskap, og man har derfor begrensede rettigheter til blant annet sykepenger.

Er du selvstendig næringsdrivende er det viktig å vurdere følgende forsikringer:

1. Ekstra sykepenger – forsikring fra NAV 
Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har rett til sykepenger, men med bare 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt. Du kan velge mellom:

  • 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag
  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
  • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Maksimalt sykepenge- og premiegrunnlag er seks ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. du får bare forsikring for inntekt inntil 475.296 kroner (6 x 79.216 kroner).

2. Forsikring for arbeidsuførhet – forsikring som kjøpes fra forsikringsselskaper
Er du selvstendig næringsdrivende og ønsker å sikre deg selv ved arbeidsuførhet, kan man tegne en selvstendig uførerente med utbetaling til 67 år og med utbetaling etter en karenstid på 3 måneder (DNB Personforsikring Pluss). Uførerenten vil gi utbetaling både ved sykemelding, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon i Folketrygden.

 3. Yrkesskadeforsikring
Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig yrkesskadeforsikring via NAV. De fleste andre arbeidstakergrupper er yrkesskadedekket gjennom arbeidsforholdet sitt.Leave a Reply